Ayes

Management & Technology Consulting

Ayes OVER ONS

AYES is een International Management & Technology Consulting Firm, opgericht om te voldoen aan de eisen van een steeds uitdagende en groeiende markt voor R & D-outsourcing, en in het algemeen voor Engineering Consultancy en Informatietechnologie.

Met veel ervaring in Human Resource Management, evenals in Engineering Services, hebben we samen met onze klanten besloten om een onafhankelijk bedrijf op te richten dat wordt geleid door professionals met praktische ervaring en diepgaande kennis. Onze uitdaging en doelstelling is om betere en meer op maat gemaakte diensten aan te bieden.

AYES Corporate video

AYES biedt een voortdurende ondersteuning en voortdurende samenwerking van niet alleen universitaire onderzoekers, maar ook van verenigingen van oud-studenten en wetenschappelijke gemeenschappen.

Dit geeft ons directe toegang tot de meest getalenteerde pas afgestudeerden, wat ons een solide basis geeft voor zowel onze ontwikkeling als voor rekrutering en opleiding.

Onze inspiratie

Ons project deelt en sponsort de ambities van onze medewerkers, in de overtuiging dat je kunt DOEN wat je echt WILT.

Ja dat kunnen we

"We weten dat de strijd die voor ons ligt lang zal duren, maar onthoud altijd dat, wat voor obstakels er ook op onze weg staan, niets de kracht van miljoenen stemmen die tot verandering oproepen, in de weg kan staan."

[Barack Obama]

Stay Hungry, Stay Foolish!

"Toen ik jong was, was er een geweldige publicatie genaamd The Whole Earth Catalog, een van de bijbels van mijn generatie ... Het was een soort Google in paperback-vorm, 35 jaar voordat Google kwam: het was idealistisch, en vol met handige tools en geweldige ideeën ... Stewart (Brand) en zijn team brachten verschillende nummers van The Whole Earth Catalog uit, en toen het afgelopen was, brachten ze een laatste nummer uit. Het was halverwege de jaren zeventig , en ik was zo oud als jij. Op de achterkant van hun laatste nummer stond een foto van een landweggetje in de vroege ochtend, van het soort waar je op zou liften als je zo avontuurlijk was. Daaronder stonden de woorden: "Stay Hungry. Blijf dwaas. "Het was hun afscheidsboodschap toen ze ondertekenden ... En dat heb ik mezelf altijd gewenst. En nu, als je afstudeert om opnieuw te beginnen, Ik wens dat voor jou. Blijf hongerig. Blijf dwaas."

[Steve Jobs]

AYES: de naam ..

The ayes have it!

WordReference RH Learner's Dictionary of English

Ayes

adv., interj. Ja meneer

n. [telbaar] een bevestigende stem of kiezer:
Zestien ayes, 5 no's: the ayes have it! "
n. een bevestigende stem of kiezer, in het bijzonder. in het Britse parlement,
overeenkomend met ja in de VS.

Etymologie:

Earlier spelling, spelled I for yes

AYES zet zich in om het verbruik van papier, water en energie te verminderen.

Chiudi
Chiudi

1. USO DEI COOKIES.

Questo sito utilizza i Cookie per rendere semplice ed efficace l'esperienza di navigazione per chi ne visualizza le pagine. Gli utenti che visionano il sito, vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso, che siano computer e periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati "cookie" salvati nelle directory utilizzate dal browser web dell'utente. Disabilitando i cookie alcune delle funzionalità del sito potrebbero non funzionare correttamente. Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l'uso del Sito, altri per abilitare determinate funzionalità. I nostri cookie permettono di memorizzare le preferenze inserite, evitare di reinserire le stesse informazioni più volte e analizzare l'utilizzo del sito per ottimizzarne l'esperienza di navigazione.

2. TIPOLOGIE DI COOKIES ESISTENTI.

Cookie Tecnici

Questa tipologia di cookie è strettamente necessaria al corretto funzionamento di alcune sezioni del sito. Sono di due categorie: persistenti e di sessione:

  1. persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di scadenza preimpostata
  2. di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso

Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il sito e in relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l'utenza non modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine del sito).

Cookie statistici/analitici

Questi cookie vengono utilizzati per collezionare informazioni sull'uso del sito. Queste informazioni vengono utilizzate in merito ad analisi statistiche anonime al fine di migliorare l'utilizzo del sito e per rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell'utenza. Questa tipologia di cookie raccoglie dati in forma anonima sull'attività dell'utenza e su come è arrivata sul sito. I cookie analitici possono essere inviati dal sito stesso o da domini di terze parti.

Cookie di analisi di servizi di terze parti

Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull'uso del sito da parte degli utenti informa anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing. Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al sito.

Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti

Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all'interno delle pagine del sito come le icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del sito o per l'uso di servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito.

Cookie di profilazione

Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente all'interno delle pagine del Sito.

3. TIPOLOGIE DI COOKIES UTILIZZATI DA QUESTO SITO

Cookie tecnici

In questo sito, secondo la normativa vigente, non siamo tenuti a chiedere consenso per i cookie tecnici, in quanto necessari a fornire i servizi richiesti. Questi cookie non memorizzano dati personali dell'utente.

Attività di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione e statistica

Utilizzo di cookie per salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare l'esperienza di navigazione dell'Utente.

Siti Web e servizi di terze parti

Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla privacy che può essere diversa da quella adottata da questo sito e che quindi non risponde di questi siti.

4. COME DISABILITARE I COOKIE MEDIANTE CONFIGURAZIONE DI ALCUNI BROWSER

Ogni browser ha delle indicazioni specifiche per configurare i cookie.

Ecco alcuni riferimenti:

CHROME - Guida Completa

MOZZILLA FIREFOX - Guida Completa

INTERNET EXPLORER - Guida Completa

APPLE/SAFARI 6/7 - Guida Completa

Con riferimento a Cookie installati da terze parti, l'Utente può inoltre gestire le proprie impostazioni e revocare il consenso visitando il relativo link di opt out (qualora disponibile), utilizzando gli strumenti descritti nella privacy policy della terza parte o contattando direttamente la stessa.


Fermo restando quanto precede, l'Utente può avvalersi delle informazioni fornite da EDAA (UE), Network Advertising Initiative (USA) e Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Canada), DDAI (Giappone) o altri servizi analoghi. Con questi servizi è possibile gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia agli Utenti di utilizzare tali risorse in aggiunta alle informazioni fornite dal presente documento.

5. COOKIES UTILIZZATI DA QUESTO SITO

Cookie tecnici e salvataggio delle preferenze

cookieConsent

Scopo: accettazione e salvataggio dei cookie

Dati personali raccolti: Cookie e dati di utilizzo

Durata: 1 Anno

_icl_current_language

Scopo: scelta della lingua del sito

Dati personali raccolti: Cookie e lingua dell'utente

Durata: 1 Giorno

wp-settings

Scopo: Permette la visualizzazione ottimizzata del sito wordpress e l'utilizzo da parte dell'amministratore

Dati personali raccolti: Cookie e dati di utilizzo

Durata: 1 Anno

wp-settings-time

Scopo: Permette la visualizzazione ottimizzata del sito wordpress e l'utilizzo da parte dell'amministratore

Dati personali raccolti: Cookie e dati di utilizzo

Durata: 1 Anno

PHPSESSID

Scopo: Identifica la sessione di PHP in corso durante la visita del sito

Dati personali raccolti: Cookie e dati di utilizzo

Durata: al termine della sessione di navigazione

SESS

Scopo: Assicura il riconoscimento quando ci si sposta da una pagina all'altra nell'ambito del sito e assicura che ogni informazione inserita sia ricordata.

Dati personali raccolti: Cookie e dati di utilizzo

Durata: al termine della sessione di navigazione

Cookies di terze parti statistici/analitici

I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell'Utente.

Google Analytics con IP anonimizzato (Google Inc.).

Il fornitore di servizi di analisi genera statistiche e altre informazioni sull'utilizzo del sito Web mediante cookie.

I cookie di analisi utilizzati da questo sito Web hanno i seguenti nomi: ga_, _utma, _utmb, _utmc e _utmz.

Per evitare la memorizzazione dei dati relativi agli utenti, gli indirizzi IP vengono resi anonimi. L'anonimizzazione funziona abbreviando entro i confini degli stati membri dell'Unione Europea o in altri Paesi aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo l'indirizzo IP degli Utenti. Solo in casi eccezionali, l'indirizzo IP sarà inviato ai server di Google ed abbreviato all'interno degli Stati Uniti.


Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy - Opt Out

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi. Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Widget Google Maps (Google Inc.)

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.


Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy

6. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del loro trattamento è Ayes Srl - Via Tommaso Grossi, 2 - 20121 Milano (MI) - Italia


Indirizzo email del Titolare: yes@ayes.it


Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite i servizi utilizzati all'interno di questa Applicazione non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, l'Utente è invitato a consultare la privacy policy degli eventuali servizi terzi elencati in questo documento.


Vista l'oggettiva complessità di identificazione delle tecnologie basate sui Cookie l'Utente è invitato a contattare il Titolare qualora volesse ricevere qualunque approfondimento relativo all'utilizzo dei Cookie stessi tramite questa Applicazione.

7. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI LEGALI

Costituisce dato personale qualunque informazione che, direttamente o indirettamente, anche in collegamento con qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, renda identificata o identificabile una persona fisica.

Dati di utilizzo

Sono le informazioni raccolte automaticamente attraverso questa Applicazione (anche da applicazioni di parti terze integrate in questa Applicazione), tra cui: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dall'Utente che si connette con questa Applicazione, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier), l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nell'inoltrare la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta dal server (buon fine, errore, ecc.) il paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi all'itinerario seguito all'interno dell'Applicazione, con particolare riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'Utente.

Utente

L'individuo che utilizza questa Applicazione che, salvo ove diversamente specificato, coincide con l'Interessato.

Interessato

La persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali.

Responsabile del Trattamento (o Responsabile)

La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente che tratta dati personali per conto del Titolare, secondo quanto esposto nella presente privacy policy.

Questa Applicazione

Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti e trattati i Dati Personali degli Utenti.

Servizio

Il Servizio fornito da questa Applicazione così come definito nei relativi termini (se presenti) su questo sito/applicazione.

Unione Europea (o UE)

Salvo ove diversamente specificato, ogni riferimento all'Unione Europea contenuto in questo documento si intende esteso a tutti gli attuali stati membri dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo.

Cookie

Piccola porzione di dati conservata all'interno del dispositivo dell'Utente.

Riferimenti legali

La presente informativa privacy è redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.


Ove non diversamente specificato, questa informativa privacy riguarda esclusivamente questa Applicazione.

Utilizziamo i cookie per assicurarti la migliore esperienza possibile sul nostro sito.

Cookie Policy
Salva e Chiudi